Építéssel, felújítással kapcsolatos információk

Az együttélés szabályairól szóló rendeletünkben foglaltaknak megfelelően (http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg2ed7dr4eo5dt4ee1em6cj3bz4ce5cf4cc3ca8bz3o)

  1. A falusias, kisvárosias lakóterületeken – kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat – csak
    1. munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között végezhető,
    2. szombaton 8.00 és 18.00 óra között végezhető,

    zajjal járó építési bontási és felújítási tevékenység.

2. A következő napokon zajjal járó építési bontási és felújítási tevékenység nem végezhető:

március 15.,augusztus 20.,október 23., Nagypéntek, Húsvét vasárnap és hétfő, Pünkösd vasárnap és hétfő, november 1. (Mindenszentek), december 24. (Szenteste), december 25-26. (Karácsony), január 1. (Újév), május 1.

Az 1. sz. mellékletben felsorolt területeken építési, bontási felújítási tevékenység munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között, szombaton 8.00 és 18.00 óra között végezhető. Vasárnapi napokon történő munkavégzésre akkor van lehetőség, ha az 1. sz. mellékletben felsorolt területeken lévő ingatlan tulajdonosa, építtetője, beruházója arra Vámosszabadi Község Önkormányzatától kérelme alapján külön engedélyt kap.

Fontosabb változások a rendezési tervben:

-Lf besorolású övezetben 800nm alatt nem lehetséges 2 lakóegység elhelyezése; 800-1200nm között 2 lakóegység elhelyezhető, de a második lakóegység 50%-a lehet az elsőnek; 1200nm felett 2 teljesértékű lakóegység elhelyezhető

-magánút 90m hosszig és minimum 8m szélességben, maximum 8 építési telek kiszolgálására alakítható ki az (maximum 2 ingatlan kiszolgálására elegendő minimum 5m szélességű magánút kialakítása)

– a lakócélú ingatlanok esetében az ingatlanokhoz tartozó, telken belül elhelyezendő gépkocsi parkolók száma 2db

-a művelés alól kivont zártkertek esetében is csak 3% a beépítés lehetősége

2020. január 1-től hatályos rendezési terv

 http://vamosszabadi.hu/onkormanyzati-informaciok/epitesi-eloirasok/2020-januar-1-tol-hatalyos-epitesi-eloirasok/

Településképi rendelet:

Kiegészítés

Utcaszintű településképet a településképi rendelet és arculati kézikönyv nem határoz meg, de Lf övezeti besorolású telek beépítése esetén:

-olyan épület elhelyezését támogatjuk, amelynek magassága nem haladja meg a szomszédos 5 telken (jobbra-balra) épített épületek épületmagasságának átlagát,

-olyan épület elhelyezését támogatjuk, amely tagoltságában és tetősíkjának dőlésszögében nem mutat lényeges eltérést a szomszédos 5-5 épülethez képest.

Új kialakítású lakóterületek esetén a fejlesztővel kötött megállapodás tartalmazza a beépítés településképi feltételeit.

 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/22-2017.12.15TKR.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/1.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/2.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/3.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/4.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/5.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/6.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/7.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/8.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK):

TAK6

Közműfejlesztési hozzájárulás

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2020/01/V%C3%A1mosszabadi-K%C3%B6zs%C3%A9g-%C3%96nkorm%C3%A1nyzata-Polg%C3%A1rmester%C3%A9nek-82020.-IV.16.-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati-rendelete-a-k%C3%B6zm%C5%B1-csatlakoz%C3%A1si-hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1sr%C3%B3l.pdf

Parkolórendelet:

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2019/04/1558508914_vamosszabadi-kozseg-onkormanyzata-kepviselo-testuletenek-9-2019.-v.16.-onkormanyzati-rendelete.pdf

 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2018/05/tel-rend.pdf