Építéssel, felújítással kapcsolatos információk

telkonc

Figyelemfelhívás

Tisztelt Ingatlanvásárlók,

Szeretnénk jelezni, hogy ingatlanvásárláskor (ez főleg társasház esetén fontos) alaposan fontolják meg, hogy vesznek-e olyan ingatlant, amelyhez: 1. nem tartozik parkoló (vagy Ön nem kíván parkolót vásárolni hozzá) 2. nem tartozik tároló (vagy nem kíván tárolót vásárolni).

1. esetben előfordulhat, hogy nem tud az utcán parkolni, mert a közterületeket úgy terveztük, hogy ingatlanonként 2 parkoló kerül kialakításra. Vagyis mindenkinek van lehetősége telken belül parkolni, ezért érdemben közterületekre nem kerülnek parkolók.

2. esetben előfordulhat, hogy Önnek nem lesz hol elhelyezni a 4 kerékpárt, a babakocsit, a rollert, stb.. Ha esetleg úgy véli, hogy mindezeket a lakásban tartja, akkor gyorsan kiderül, hogy erre nincs hely, és kedve sincs a 2. vagy 3. emeletre felcipelni minden alkalommal. Földszinti lakás esetén ugyan nem kell lépcsőzni ezekkel, de ha esetleg szűknek érzi a lakást, akkor sem tárolhatja ezeket a folyosón tűzvédelmi okokból. Kertkapcsolatos lakás esetén pedig kiderülhet, hogy kerti tárolót nem fogja tudni szabályosan elhelyezni a kizárólagos használatú kertrészében. Ha esetleg arra gondol, hogy majd a kertjét egy utcáról nyíló kapun közelíti meg, akkor sajnos nem fog engedélyt kapni rá, hiszen minden ingatlannak az építési engedélyben meghatározott módon alakítható ki a megközelítése.

 

Fontos, hogy a Pacsirta Lakópark, és bővítése, a Szitásdomb2 (Napvirág Lakópark) Vámosszabadihoz tartozik, és nincs tervben, hogy Győrhöz tartozzon.

Szívesen adunk tájékoztatást, hogy hol mi tervezünk, mi várható, inkább érdeklődjön, minthogy később csalódás érje.

Összességeben kérjük, hogy alaposan fontolják meg mit vesznek, hogyan lesz az élhető, mert az a legdrágább, amikor azért fizetünk sok pénzt, amiért később csak bosszankodunk.

2022. február 19-től érvényes RENDEZÉSI TERV

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/584698#ME1

HÉSZ_kereshető

Szabalyozasi_terv_belterulet_DÉL

Szabalyozasi_terv_belterulet_ÉSZAK

Szabalyozasi_terv_kulterulet

Szerkezeti_terv

Szabalyozasi_terv_belterulet_14-es út

 

telkonc

 

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-1-40

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-41-82

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-83-89

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-90-92

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-93-95

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-96-97

 Vámosszabadi fejlesztési koncepció-98-102

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-103-112

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-113-122

Vámosszabadi fejlesztési koncepció-123-132

 

 

Zártsorú beépítés szabályozása:

A HÉSZ azon rendelkezése, hogy zártsorú beépítés esetén az elő-, oldal- és hátsókerti méretekkel megadott építési helyen az épület oldalhatáron is elhelyezhető, csak a zártsorú beépítés megszakítása, vagy zártsorú beépítési móddal beépítendő saroktelek esetén értelmezhető. Az ilyen telkek ugyan zártsorú beépítési módra vannak kijelölve (az épület oldalhatártól oldalhatárig építendő), de ezek a telkeken az épületek (a tömbbelső telkektől eltérően) lehetnek oldalhatáron állók. 

Például:

Lk_z

 

 

 

1. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

(az együttélés szabályairól szóló rendelet alapján)

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg2ed7dr4eo5dt4ee1em6cj3bz4ce5cf4cc3ca8bz3o)

 1. A falusias, kisvárosias lakóterületeken – kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat – csak
  1. munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között végezhető,
  2. szombaton 8.00 és 18.00 óra között végezhető,

  zajjal járó építési bontási és felújítási tevékenység.

2. A következő napokon zajjal járó építési bontási és felújítási tevékenység nem végezhető:

március 15.,augusztus 20.,október 23., Nagypéntek, Húsvét vasárnap és hétfő, Pünkösd vasárnap és hétfő, november 1. (Mindenszentek), december 24. (Szenteste), december 25-26. (Karácsony), január 1. (Újév), május 1.

Az 1. sz. mellékletben felsorolt területeken építési, bontási felújítási tevékenység munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között, szombaton 8.00 és 18.00 óra között végezhető. Vasárnapi napokon történő munkavégzésre akkor van lehetőség, ha az 1. sz. mellékletben felsorolt területeken lévő ingatlan tulajdonosa, építtetője, beruházója arra Vámosszabadi Község Önkormányzatától kérelme alapján külön engedélyt kap.

2/a       2021. JÚLIUS 18-TÓL ÉRVÉNYES RENDEZÉSI TERV

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/481851

2/b      2020. JANUÁR 1-TŐL ÉRVÉNYES RENDEZÉSI TERV

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/140960

Fontosabb változások a rendezési tervben:

-Lf besorolású övezetben 800nm alatt nem lehetséges 2 lakóegység elhelyezése; 800-1200nm között 2 lakóegység elhelyezhető, de a második lakóegység 50%-a lehet az elsőnek; 1200nm felett 2 teljesértékű lakóegység elhelyezhető

-magánút 90m hosszig és minimum 8m szélességben, maximum 8 építési telek kiszolgálására alakítható ki az (maximum 2 ingatlan kiszolgálására elegendő minimum 5m szélességű magánút kialakítása)

– a lakócélú ingatlanok esetében az ingatlanokhoz tartozó, telken belül elhelyezendő gépkocsi parkolók száma 2db

-a művelés alól kivont zártkertek esetében is csak 3% a beépítés lehetősége

3. TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

Kiegészítés

Utcaszintű településképet a településképi rendelet és arculati kézikönyv nem határoz meg, de Lf övezeti besorolású telek beépítése esetén:

-olyan épület elhelyezését támogatjuk, amelynek magassága nem haladja meg a szomszédos 5 telken (jobbra-balra) épített épületek épületmagasságának átlagát,

-olyan épület elhelyezését támogatjuk, amely tagoltságában és tetősíkjának dőlésszögében nem mutat lényeges eltérést a szomszédos 5-5 épülethez képest.

Új kialakítású lakóterületek esetén a fejlesztővel kötött megállapodás tartalmazza a beépítés településképi feltételeit.

 

4. TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az építési engedélyezési eljárásokhoz szükséges településképi véleményezési eljárások esetében a kérelmeket 2020. március 17. napjától az ÉTDR-Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren keresztül szükséges benyújtani, hozzáférést adva az ÉTDR-be feltöltött dokumentációkhoz Vámosszabadi község polgármesterének.

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/22-2017.12.15TKR.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/1.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/2.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/3.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/4.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/5.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/6.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/7.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2017/10/8.sz_.mell%C3%A9klet1.pdf

 

5. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK):

TAK6

 

6. KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/140463

7. PARKOLÓRENDELET

http://vamosszabadi.hu/wp-content/uploads/2019/04/1558508914_vamosszabadi-kozseg-onkormanyzata-kepviselo-testuletenek-9-2019.-v.16.-onkormanyzati-rendelete.pdf

 

 

8. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS ÉS KÖZTERÜLET-KIALAKÍTÁSI TERV

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről:

“(1) A rendelet tárgyi és területi hatálya kiterjed:

 • a) a településrendezési eszközökben rögzített újonnan beépítésre szánt vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő területen megvalósuló közterület-kialakításra, útépítésre vagy közműfejlesztésre,
 • b) minden kereskedelemi, szolgáltató területen (Gksz), ipari területen (Gipe), különleges sportcélú területen (Ksp), továbbá azokon az egyéb építési övezetbe tartozó területeken, amelyeket a 3. melléklet fejlesztési területként jelöl meg, építésre, közterület-kialakításra, útépítésre vagy közműfejlesztésre, telephely létesítésre,
 • c) kisvárosias lakóterületen (Lk) építésre, közterület-kialakításra, útépítésre vagy közműfejlesztésre, ahol a kialakítandó rendeltetési egységek száma négy vagy annál több.
 • d) a helyi építési szabályzat egyes övezetek részletes szabályozási előírásaiban meghatározott esetben,
 • e) olyan fejlesztő által kezdeményezett fejlesztési célok megvalósítására, mely közterület építését, átalakítását, felújítását (kivéve a közterületi gyalogos és személygépjármű behajtó és magáningatlan előtti vízelvezető árok egyszerűsített átalakítást és a parkolásról szóló 5/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelet alapján megkötött parkolóhely megváltási megállapodás), közműkapacitás-növelését igényli,
 • f) a külterületi ingatlan belterületbe vonására, és
 • g) egyes településrendezési eszközök jelentős módosítására irányuló kérelemre.”

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/457574

 

 9. RENDELTETÉSI MÓD VÁLTOZTATÁSA

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépültéről a polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki.

 

http://vamosszabadi.hu/rendeltetesi-mod-valtoztatashoz-szukseges-hatosagi-bizonyitvany-kiadasahoz-kapcsolodo-eljaras/