Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

 

A Szolgálat feladata az ellátási területén jelentkező igények felmérése,

a gondozás megszervezése , más szolgáltatási formákhoz való hozzájutás segítése. Tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről, segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőknek hivatalos ügyeik intézéséhez.

A Szolgálat családsegítője együttműködik a településen működő oktatási, nevelési, és egészségügyi intézményekkel a hatékonyabb igényfelmérés és problémamegoldás érdekében.

A Szolgálat küldetése :

A szociális és a mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megszüntetése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, és a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek védelme,a veszélyeztetettségük megelőzése, megszüntetése, mely feladatok elvégzésénél a szociális munka etikai kódexének előírásai kapnak hangsúlyt.

Alapelvek között szerepel az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott  segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

A családsegítő és gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, családlátogatások, információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetések, adományok közvetítése, csoportok szervezése szolgálja.

 Az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, valamint felmerülő problémák megszüntetése érdekében a következő feladatokat látja el a szolgáltató:

  • információszolgáltatás, tájékoztatás (különböző támogatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, módjairól)
  • tanácsadás szociális, életvezetési és mentálhigiénés ügyekben
  • ügyintézés szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, társadalombiztosítási, családtámogatási, munkanélküli ellátásokkal kapcsolatos ügyek vitelében /nyomtatványok, kérelmek kitöltése stb./ történő szükséges mértékű közreműködés
  • családgondozás (a kliens és családgondozó között létrejövő szerződés, megállapodás alapján meghatározott időkeret között történő segítő folyamat)

Összefoglalva: olyan integratív tevékenység, mely egyéneknek és családoknak nyújt segítséget ahhoz, hogy a környezetükkel való konfliktusok, feszült helyzetek megoldása belső és külső erőforrások felhasználásával lehetővé váljon.

Magában foglalja a kliens ügyeinek intézésében való segítségnyújtást, tanácsadást, információnyújtást, szolgáltatások közvetítését, segítő beszélgetések lefolytatását, családlátogatást, szűkség esetén környezettanulmány készítését.

Gyermekjogi képviselő névtáblája 

Ingyenes jogi tanácsadás 

Ingyenes pszichológiai tanácsadás 

Készenléti Ügyelet 

Családsegítő munkatárs:

Bejczi Laura
Telefon: 0620 523- 68-78

Ügyfélfogadás:
Előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján.

9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. Polgármesteri Hivatal