Monthly Archive: február 2015

2015.02.24. – Testületi ülés

2015.02.24. – Testületi ülés

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 24-én (kedden) 17.00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Meghívó Napirendi pontok 1. Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester...

2015.02.12. – Rendkívüli testületi ülés

2015.02.12. – Rendkívüli testületi ülés

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 12-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel rendkívülitestületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal civil termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Meghívó Napirendi pontok 1. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0048 azonosító számú pályázatra vonatkozóan ajánlattevők meghívása...

10/2015. (I. 22.) Kt. határozat

10/2015. (I. 22.) Kt. határozat

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakítja a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságát. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

9/2015. (I. 22.) Kt. határozat

9/2015. (I. 22.) Kt. határozat

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és      elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri       beszámolót. Felelős: polgármester Határidő: azonnal, ill. febr. 4.

8/2015. (I. 22.) Kt. határozat

8/2015. (I. 22.) Kt. határozat

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Lizákné Vajda Lívia polgármester két ülés közötti tárgyalásokról,   eseményekről előterjesztett beszámolóját. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

7/2015. (I. 22.) Kt. határozat

7/2015. (I. 22.) Kt. határozat

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett   napirendi pontok tartalmát és sorrendjét elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

6/2015. (I. 20.) Kt. határozat

6/2015. (I. 20.) Kt. határozat

A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megszüntető Okiratát (a Megszüntető Okirat a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi)....

5/2015. (I. 20.) Kt. határozat

5/2015. (I. 20.) Kt. határozat

A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratának módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratának módosítását (a Megszüntető Okiratot Módosító Okirat a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi)....

4/2015. (I. 20.) Kt. határozat

4/2015. (I. 20.) Kt. határozat

A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal módosított Megállapodását. (a Megállapodás a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi). A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda...