Vackor Óvoda

Vackor ÓvodaVackor Óvoda Vámosszabadi

Cím: 9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 53.
Telefon: 96/825-995, 20/ 960 75 11
Óvodavezető: Vida Eszter
OM azonosító: 030410

A gyermek és az óvodánk…

A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép.

Három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül nevelkedik, fejlődik testiekben, lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit három éves koráig elér. Ha több gyermekes családba született, akkor kezdetektől hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz való igazodást is.

Erre a korosztályra különösen jellemző, hogy a biztonságot teljes egészében a család jelenti számára.

Három éves korban a kisgyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra találni.

Vannak olyan kisgyerekek is, akiknek különösen nagy megrázkódtatást jelent a családtól való elszakadás. Nagy türelemre van szükség, ilyenkor a család és az óvoda részéről egyaránt. Az óvodában ezt az időszakot „beszoktatási időszaknak” nevezzük. Szeretettel, megértéssel, különleges figyelemmel kell ilyenkor körülvenni a kis óvodást a szülőknek,óvodapedagógusoknak egyaránt.

Bíztatnunk kell Őt, fel kell keltenünk az érdeklődését azok iránt a dolgok iránt, amelyek az óvodában várnak rá.

A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára. Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, készek tanácsokat adnia családi nevelésben jelentkező problémákra.

Nevelőmunkánkat „ Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című helyi nevelési program alapján végezzük.

Pedagógiai programunk célja: a nyugodt családias légkörben, szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag óvoda működtetése, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése. Gyermekközpontú, a másságot elfogadó légkörben különös tekintettel az életkori sajátosságokra, és az eltérő fejlődési ütemre. Törekvésünk az élmény gazdag óvodai élet megteremtése, melyben érvényesül a felnőtt és a gyermek sokszínű együttműködése és a játék elsődlegessége.

Az óvodánk jelenleg három csoporttal működik, ahol 5 óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens és 3 óvodai dajka látja el a gyermekek körüli nevelési-gondozási teendőket.

Intézményünk 75 kisgyermek fogadására alkalmas, valamint lehetőségünkben áll a két és fél éves kicsi gyermekeket is fogadni.

A csoportok 2012 szeptembere óta életkor szerint heterogén összetételűek, ezáltal a testvérek és a barátok is lehetnek egy óvodai csoportban.

Az azonos életkorú gyermekekből álló „tiszta” csoporttal ellentétben, a vegyes csoportokban az óvodát kezdő gyermekek a nagycsalád mintájára épülő közösségbe kerül, ezért a beszoktatás időszaka gördülékenyebb, zökkenő mentesebb.
Az egymást már korábbi évekből ismerő gyermekek elfogadó magatartása, a csoport családias hangulata jelentősen segíti a családból, bölcsödéből érkező kicsik beilleszkedését. Az ilyen csoportokban viselkedő gyermekek fogékonyabbá válnak a toleranciára, jelentősen fejlődik empátiás készségük, segítő magatartásuk. A beszoktatás ideje alatt a nagyok szeretnek gondoskodni a kicsikről, dajkálják őket, ringatókat énekelnek nekik, hiszen ők is ezt érezhették, tapasztalhatták az óvó nénijüktől.

Óvodánk fejlesztő játékokban gazdagon ellátott, tágas csoportszobákkal, kényelmes öltözőkkel, valamint esztétikus és modern mosdókkal rendelkezik.

Az épület tetőterében helyet kapott egy tornaszoba, valamint 2014 tavaszától lehetőségünk van óvodás gyermekeinkkel a hét több napján is rendszeresen látogatni a hangulatos világítással kialakított só szobánkat, és annak jótékony, immunerősítő hatását élvezni.

Délutáni foglalkozások keretében a gyermekeknek lehetőségük van:

 • Zene óvodában
 • Torna foglalkozásokon
 • Kreatív kézműveskedő tevékenységeken
 • Néptáncon
 • Hittan foglakozásokon is részt venni.

Óvodásainkkal az év folyamán bérletes előadások keretében Zenei koncertek és Bábszínház műsorait tekintjük meg a Faluház Dísztermében.

Az Intézményünket felszerelt játszótérrel tágas udvar öleli át, melynek esztétikus parkosításáról folyamatosan gondoskodunk.

A gyermekeket körülölelő belső, ill. esztétikus külső környezetére nagy figyelmet fordítunk.

Nagyon nagy szeretettel hívjuk és várjuk az óvodánk iránt érdeklődő Kicsi Gyermekeket Szüleikkel együtt, valamint örömmel mutatjuk be óvodánkat személyesen is, és készségesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre!

Vida Eszter

óvodavezető

Vackor Óvoda Nevelési program

Házirend

Szervezeti és működési szabályzat

 

Zene ovi a Vackor Óvodában…

Óvodai kezdeményezésre, a gyermekek és a szülők érdeklődésére való tekintettel 2015 novembere óta elindult délutáni foglalkozások keretében,Lendvai Mária óvodapedagógus vezetésével a Zene-ovi.

Az óvónő csengő tiszta éneke a megfelelő pillanatban lebilincselően hat a gyerekre, nyugtat és egyben bátorságot ad,erősíti a zene iránti fogékonyságot.

A muzsika a gyermek érzelmeire pozitívan hat, és egész későbbi életét meghatározza a kis csoportokban kapott művészeti nevelés.

A magyar gyermekdalokban és mondókákban benne szunnyad múltunk, jelenünk és jövőnk, a zeneszerzőink által komponált dalokban, költőink verseiben pedig ott lakozik a magyar nyelv szépsége, játékossága.

A zenepedagógusnak nyugodt légkört kell kialakítani a muzsika segítségével.

A zenei nevelés legfontosabb célja az éneklés,az énekes játék öröme,a zene megszerettetése,a szépre a „tiszta forrásra” való rácsodálkozás.

A pedagógus zenei munkatervet készít:

 • fokozatosan nehezedő játékokkal…
 • feladatokkal…
 • készségfejlesztéssel…

A foglalkozások anyaga, mennyisége, menete a csoporttól és a pedagógustól egyaránt függ!

Különösen nagy figyelmet kell fordítani:

 • az életkori sajátosságokra
 • az egyéni fejlettségre
 • a fokozatosságra
 • az egymásra épülő, egyre nehezedő fejlesztési módszerekre.

A bőséges zenei anyag a gyermekek lelkesedését példázza:

 • dallamvisszhang, ritmusvisszhang…
 • éneklés, mondókázás hangszerkísérettel…
 • egyenletes járás énekre, hangszeres zenére…
 • szöveges dallami improvizálás…
 • énekes mese…
 • kiszámolók, körjátékok…
 • mondókák, rigmusok, altatók…
 • zenehallgatás…

A rendszeres zenei élmény a legfontosabb előre lendítője a tehetségfejlesztésnek, így ebben a kis közösségben lehetőség nyílik a kiemelkedő képességű gyermekekkel való foglalkozásra is.

12286046_964987426903549_1871646870_n

12278056_964987313570227_477461010_n 12305923_964987303570228_1379347377_n 12308970_964987350236890_1096833774_n