Szerző: admin3

Hulladékszállítási rend visszaállítása

Hulladékszállítási rend visszaállítása

Tisztelt Ingatlanhasználók! A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a működési területéhez tartozó 112 település ingatlanhasználóit, hogy megvizsgálta a 2020. október 5-én bevezetett, éjszakai hulladékszállítás tapasztalatait. Megállapítható, hogy az éjszakai hulladékszállítás járt ugyan előnyökkel, de a...

Gazdasági program 2019-2024

Gazdasági program 2019-2024

Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 16. §-a alapján a Képviselő-testületnek az alakuló ülését követő 6 hónapon belül el kell készítenie a ciklusra vonatkozó, vagy azt meghaladó időszakra vonatkozó gazdasági programját.  ...

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program...

Partnerségi egyeztetés/Településrendezési eszközök módosítás (Msz.: 20040) Teljes eljárás – Véleményezési tervdokumentáció

Partnerségi egyeztetés/Településrendezési eszközök módosítás (Msz.: 20040) Teljes eljárás – Véleményezési tervdokumentáció

Tisztelt Lakosok! A partnerségi egyeztetése szabályairól szóló Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos...

MAGYAR FALU PROGRAM

MAGYAR FALU PROGRAM

MAGYAR FALU PROGRAM   Óvodaudvar felújítása MFP-OUF/2019 Támogatás: 4.999.939 Ft Befejezési határidő: 2020.12.31.

Rendeltetési mód változtatáshoz szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához kapcsolódó eljárás

Rendeltetési mód változtatáshoz szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához kapcsolódó eljárás

Településkép bejelentési eljárást követő, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás Ügyleírás A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad...

Közműcsatlakozási hozzájárulás 24/2020. (XII.15.) polgármesteri rendelet

Közműcsatlakozási hozzájárulás 24/2020. (XII.15.) polgármesteri rendelet

A 8/2020. (IV.16.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 20/2020. (XII.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül lett helyezve, és egységes szerkezetben került megállapításra a közműcsatlakozási hozzájárulásról szóló rendelet. Tekintettel arra, hogy településünk közműkapacitása véges, kevés kapacitástartalékkal...

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás_059/95 hrsz

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás_059/95 hrsz

Vámosszabadi Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 4/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján Önkormányzat tulajdonában álló, Vámosszabadi, külterület 059/95 alatt található 6,2296 ha nagyságú (11436/18905 tulajdoni hányad), 187,43 AK...

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás_0261/4 hrsz

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás_0261/4 hrsz

Vámosszabadi Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 4/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján Önkormányzat 1/1 részben tulajdonában álló, Vámosszabadi, külterület 0261/4 alatt található 2,1972 ha nagyságú, 52,18 AK értékű,...