A Vámosszabadi Iskola bemutatása

A legnagyobb vakmerőség mások életébe beavatkozni,
ez azonban a pedagógusi pálya kötelessége.
Így válik munkánk tudatosan vállalt vakmerőséggé.
Ki-ki másképp vállalja ezt a feladatot:
nyűglődve, gépiesen vagy alkotó módon, bizalommal és örömmel.

Mi az utóbbiak közé tartozunk

Az intézmény neve: Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vámosszabadi Tagiskolája

Típusa: A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 1.§ 2. bk.: „a köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg.

Ha a nevelésben el kell ismernünk, hogy a tanuló egyéni fejlődésében különböző igények keletkeznek, úgy el kell fogadnunk azt is, hogy az iskolarendszerben különböző igényeket kielégítő iskolatípusok vannak: Így intézményünk  általánosan művelő iskola.
Helyünk a köznevelési rendszer intézményei között: többcélú intézmény (általános iskola és alapfokú művészetoktatási iskola).

Infrastruktúra: Az intézmény más lenne a környezete nélkül, de a környezet is más lenne az intézmény nélkül. Iskolánk Vámosszabadi központjában a Faluház alsó szintjén helyezkedik el. Előtte egy kis park található, ablakaink is erre néznek. Illeszkedik a környezet és a környező beépítés adottságaihoz, hozzájárul a településkép esztétikus alakításához. Mellettünk található az óvoda épülete. Két nagy, világos tanteremben tanul a két (összevont) osztály. Ezen kívül még egy – kis méretű – informatika terem gyarapítja tantermeink sorát, melyek bútorzata és felszereltsége megfelelő, biztosítja a tanulók és a pedagógusok számára a munkájuk végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket, eszközöket.
Kulturális környezet: Iskolánk tekintetében az igény a kultúrára erősen megmutatkozik. A szülők örülnek (és pénzt is áldoznak rá), ha ilyen programot szervezünk a gyerekeknek, pl. Hangraforgó együttes előadásaira bérlet, színházlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások.
Gazdasági környezet: Vámosszabadi község dinamikusan fejlődött az utóbbi két évtizedben. Az önkormányzat mindig az iskola mellett állt és áll most is. A jövőben – elsődlegesen a következő két évben – számos fejlesztést terveznek.  Ezek közül a jelentősebbek: mosdók felújítása, a régi járólap illetve székek és padok cseréje, új bútor az informatika tanterembe. Emellett támogatják az angol szakkört és számos szabadidős programunkat is.

Sajátos arculatunk: Hagyományőrzés, összevont osztályok, tehetségpont, mosolygós iskola.

Hagyományőrzés: „Ahhoz, hogy élni tudjunk a jelenben, hogy meg tudjuk tervezni a jövőt, ismerni kell a múltunkat is” – olvastam egyszer ezt az idézetet. Azóta sem felejtettem el, mert szerintem is így van: Nem felejthetjük el, hogy honnan jöttünk, hogyan éltek szüleink, nagyszüleink, miben hittek, milyen ünnepeik voltak. Elindítottam az iskolában egy hagyományőrző szakkört, ahol a néphagyományokkal, jeles napokkal ismerkedtünk, gyógyteát ittunk és Luca-búzát ültettünk, és még hosszan sorolhatnám. A gyerekeket és a szülőket érdekelte a foglalkozás, ezért a sikeren felbuzdulva jelentkeztünk a dr. Timaffy László Megyei Néprajzversenyre. Lelkesen készültünk: idős emberekkel (a nyugdíjasklub tagjaival) készítettünk interjút, fényképeztünk, ellátogattunk a Falumúzeumba, és amit lehetett, mi is kipróbáltunk: pl. régi gyermekjátékokat, kenyérsütést, hálófonást. Az alapos felkészülés eredménye: az első évben 4. helyezés, azóta pedig rendre az előkelő első vagy második helyet szerezzük meg – immár több mint 20 éve. A hagyományőrzés keretében elfeledett hagyományokat elevenítünk fel: Betlehemezés, Gergelyjárás.

Összevont osztályok: Célunk, hogy ezt a tanítási-tanulási formát erősséggé tegyük, ezért jelmondatunk:  „Húzóerő a kicsiknek, segíteni tudás a nagyoknak”

A mi iskolánkban 1-2. és 3-4. összevonásban tanulnak a gyerekek, mely sikeresnek mondható a következő okok miatt:

  • diákok tanítanak diákot (a gyerekek nemcsak a pedagógustól, hanem az idősebb gyerektől is tanulnak);
  • nyelvi fejlődés (a kisebbek számára a nagyobbak fejlettebb nyelvi kifejezőkészsége például szolgál);
  • a kulturális örökség átadása (gyermekjátékok, dalok, viselkedési szabályok hatékony továbbadása);
  • a szociális és érzelmi fejlődés kilátásai (a kisebbek világos perspektívát látnak maguk előtt);
  • differenciált és egyénre szabott oktatás.

tehetsegpont-200

Tehetségpont: 2013-ban nagy öröm érte iskolánkat: Sikeres pályázatunknak köszönhetően megkaptuk a Nemzeti Tehetségpont megtisztelő címet. Amivel kiérdemeltük: Szakkörök széles választéka, lelkes tehetségfejlesztő munka, melyet a számos kiskörzeti, körzeti, megyei tanulmányi versenyen elért előkelő helyezés bizonyít. A már jogosan használt logót minden kiadványunkra rátesszük büszkén közvetítve a szülők és a külvilág felé iskolánk újabb szép eredményét.

Együttműködés a nevelőtestületen belül:

Én vezetőként nagyon fontosnak tartom a jó munkahelyi légkört, hiszen egészségesnek a gyerekeket csak egészséges pedagógusok nevelhetik, és ha mi magunk nem támogatóan, pozitívan viszonyulunk egymáshoz, akkor ezt hogyan várhatnánk el a gyerekektől? Milyen lelkesen jössz reggel munkába? Ez talán a munkahelyi légkör legfőbb ismérve, mely a pedagógusok számára is kiemelten fontos. Ha a dolgozók túlterheltek, ha hiányzik a munkatársak közötti együttműködés, ha túl sok a konfliktusok száma, ha a vezető stílusa nem megfelelő – az bizony befolyásolja az elvégzett munka hatékonyságát.

Zárszóként:

A mi iskolánkban senki sem szürke, hanem a szivárvány minden színében pompázunk!

Ebben a kis iskolában fő nevelési elvünk, hogy minden gyermek jó valamiben, csak meg kell találni, hogy miben.

Hitvallásom segít ebben:

Szeptember 1-én nyitok gondolatban két mappát:

Az egyik címe „Sikerült!”, a másiké „Nem baj, majd legközelebb sikerülni fog!”.

És ameddig az első vastagabb, történjék bármi – mosolygok.

 

Kamocsai Antalné, tagiskola-vezető