Adó információk

2024. Adó információk:

Tájékoztatás 2024. adóév változásairól adózók részére

2023. Adó információk:

Tájékoztatás 2023. adóév változásairól adózók részére

TÁJÉKOZTATÁS KISVÁLLALKOZÁSKO EGYSZERŰSÍTETT HIPA 2023. ADÉV

adóinfo 2023

dollárban fizetés adó


Vámosszabadi Község Önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi és egyéb adókról

a következő tájékoztatást teszem közé: (2022.)

 Helyi adóztatási minta adóbevallási, adatbejelentési nyomtatványok önkormányzati helyi adóügyekben érintett adózók részére:

BY ADMIN2 · 2022.01.11

Az önkormányzati adóztatásban használt bevallási, adatbejelentési, bejelentkezési (változás-bejelentési) nyomtatványok formáját és adattartalmát, továbbá az önkormányzati adóhatóságok adatszolgáltatását, illetve a nyilvántartási, adatkezelési, elszámolási rendet 2020-ig több miniszteri rendelet szabályozta.

2021. évtől a törvényi változás a- a Htv.-be illesztendő 42/I. §-sal gondoskodik arról, hogy a bevallási, adatbejelentési nyomtatványok továbbra se legyenek önkormányzatonként különbözőek. Ezért e nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet fellelni:
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b
„ A Htv. 42./I. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési ( változás-bejelentési) nyomtatványokat.”
A gazdálkodóknak ( társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.) elektronikus formában kell az adatbejelentést, adóbevallást bejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez lehetőség.
Elektronikus önkormányzati portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu

Vámosszabadi, 2022. 01.06.
Domjánné dr. Fehérvári Diána jegyző nevében és megbízásából:
Gergely Beáta sk.
adóügyi előadóHelyi adókról tájékoztatás

Törvényi háttér: Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Adózással kapcsolatban tájékoztatás kérhető telefonon, vagy személyesen a Vámosszabadi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről:   639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet ITT ELÉRHETŐ 2004.évi XXXIV. törvény ITT ELÉRHETŐ( továbbiakban: KKV törvény)

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/ 2019 (XI. 30.) rendelete a helyi adókról

Adó nyomtatványok, űrlapok


 

Számlaszámok:

Vámosszabadi Önkormányzat Telekadó számlaszáma:
10403356-00032362-00000008

Vámosszabadi Önkormányzat Építményadó számlaszáma:
10403356-00032363-00000007

Vámosszabadi Önkormányzat Illetékbeszedési számlaszáma:
10402142-0002685-00000001

Vámosszabadi Önkormányzat Gépjárműadó számlaszáma:
10402142-00026273-00000006

Vámosszabadi Önkormányzat Iparűzési adó számlaszáma:
10402142-00026275-00000004

Vámosszabadi Önkormányzat magánszemélyek Kommunális adó számlaszáma
10402142-00026277-00000002

Vámosszabadi Önkormányzat Pótlék számlaszáma
10402142-00026280-00000006

Vámosszabadi Önkormányzat Föld bérbeadásból származó jövedelemadó számlaszáma
10402142-00026278-00000001

Vámosszabadi Önkormányzat  Idegenforgalmi adó számlaszáma
10403356-00034205-00000002


 

képbea

Ügyintéző: Gergely Beáta
Telefon: 96/560-203
e-mail: ado@vamosszabadi.hu

Adóügyekben elektronikus ügyintézésre is  van lehetőség:  KÉRJÜK KATTINTSON IDE!

Elugy


KATA adóalanyok tájékoztatása:

Tájékoztató az iparűzési adóban egyszerűsített adóalap meghatározást választott (KATA-s) vállalkozások számára:

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18 §- ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik. A Htv. 39/B§-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

Az adónem megszűnése miatt e változást nem kell külön űrlapon bejelenteni

 Tájékoztatjuk a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényen alapuló, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján adóhatóságunknál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s) tisztelt Adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (új KATA tv.) 26. §

  1. e) pontja alapján ez az adószámítási mód 2022. szeptember 1-jétől megszűnik. E változást önkormányzati adóhatóságunkhoz nem kell bejelenteni, a változást nyilvántartásunkban hivatalból átvezetjük.
Iparűzési adófizetés

 Az adóév kezdőnapjától (jellemzően 2022. január 1-jétől) 2022. augusztus 31-ig tartó időszakra jutó (időarányos) iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni/Az Iparűzési adót Vámosszabadi Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 10402142-00026275-00000004 kell befizetni./

 Új KATA-ra egyszeri, de egyébként jogvesztő határidővel, be kell jelentkezni az önkormányzati adóhatóság felé is

 Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új KATA tv. hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására, melyhez a jelzett Portálon kell űrlapon bejelentést tenni. A benyújtás határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség (végső határidő: 2022. október 15-e)! A bejelentésre alkalmas „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS” nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlap a Portál honlapján lesz elérhető.

https://ohp-20.asp.lgov.hu

Szeretnénk felhívni külön is a figyelmet arra, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani az új KATÁ-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton jelenteni az előírt nyomtatványon önkormányzati adóhatóságunk felé!

 Tehát fontos kiemelni, hogy az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adó az említett kisadózó vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan, így arra vonatkozóan az adózóknak majd külön adókötelezettsége/bejelentési kötelezettsége lesz. A tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére –

 jogvesztő határidővel – 2022. október 15-ig van lehetősége az adózónak.

 Az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton (Elektronikus Önkormányzati Portálról) nyújtható majd be, kifejezetten Vámosszabadi Község Önkormányzati Adóhatósághoz. A tételes adózó vállalkozónak az időarányos adórészek esedékessége: 2022. október 15- e, illetve 2023. január 15-e lesz.

 Az új KATA-ra át nem térő adózóknak 30 napon belül nem kell adóbevallást tenniük

 Adóhatóságunknál az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA- s), de az új KATA-t nem választó vagy új KATÁ-sként az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak az iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs. Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1- től az adóév utolsó napjáig tartó időszak tekintetében lesz, melynek esedékessége 2023. május 31.

Akik, nem tudnak az „új KATA”-ba belépni, nekik az idén már semmiféle adóadminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentést sem kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé! Mindössze a fennálló adórészt kell majd 2022. szeptember 15-ig megfizetniük, ám erről külön adószámla tájékoztatót is kapnak tárhelyükre. Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes iparűzési adóalap- megállapítás szerinti egyszerűsített adóalap-megállapításra, akkor 2022. tört évre nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2023. május 31-éig benyújtandó hipa bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra.

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Gergely Beáta

adóügyi előadó

 Vámosszabadi, 2022. szeptember 19.

ÚJ KATA  Bejelentkezéshez tájékoztatóleírás letölthető ITT 


 

TÁJÉKOZTATÁS- KATA ADÓALANYOK HIPA BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Egyre közkedveltebb a kisadózó vállalkozások tételes adója ( KATA), így több ezer adózót érinthet az év eleji iparűzési adóbevallási határidő .

A Htv.39/B.§ (6) bekezdés szerint bevallást kell benyújtania az adózónak

39/B.§. (6) * A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha
– a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt,
b) a KATA alany az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, vagy az építőipari tevékenység kapcsán megfizetett általányadó, illetőleg a költségként/ráfordításként elszámolt e-útdíj összegével csökkenteni kívánja az állandó jellegű tevékenységéhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségét a bevallást az adóév január 15-ig kell benyújtania.

Ezen bevallásokat csak és kizárólag a NAV –hoz kötelesek benyújtani. A nyomtatványok a NAV honlapján ÁNYK formátumban érhetőek el. Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési adóbevallás nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az állami adóhatósághoz.

Vámosszabadi, 2021. 01. 07.

További információk a képre kattintva elérhetők:

KATA

Tájékoztató KATA adóalanyok részére


A befizetések banki utalással is teljesíthetők, illetve a befizetésekhez szükséges készpénz-átutalási megbízás szintén a Vámosszabadi Polgármesteri Hivatalban szerezhető be.


 Iparűzési adó: 


2022-es évre vonatkozó előlegcsökkentés :


Adószámmal nem rendelkező őstermelő KKV-k részére az alábbi nyomtatványon tudják érvényesíteni:

2022.01.26._Mg. _stermel_k hipa adóel_leg nyilatkozat (1)

 


2021.adóév

Tisztelt Adózók!

ELŐLEGCSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGE A KISVÁLLALKOZÁSOKNAK !!

Tisztelt Adózók!

A mikró-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről.
Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet.

A mikró-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó- adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak ( a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2020. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó-és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó-és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyomtatvány már elérhető a NAV oldalán, vagy a következő linken:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/21HIPA.html
Tisztelettel: Gergely Beáta


A mikró-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről. Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet. Megtekinthető a honlapunkon: www.vamosszabadi.hu/onkormanyzat/adoinformaciok A mikró-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó- adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
A vállalkozóknak ( a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2020. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó-és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó-és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Vámosszabadi Község önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozat nélkül csökkenti.
A 2021. évben végződő adóévben azon, helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis – és középvállalkozásokról szóló 2004.évi XXXIV. törvény ( továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikró-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel Vámosszabadi közigazgatási területén alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték 1,4 százalék.
A beszámoló- készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév napján rendelkezésre álló utolsó , a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerint készített beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel és –létszámadatok, a beszámolókészítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel és- létszámadatai, a 2021. évben tevékenységet kezdő vállalkozó esetében a becsült árbevétel és –létszámadatok alapján állapítja meg a mikró-, kis-és középvállalkozás minőségének való megfelelést.
A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikró-, kis-és középvállalkozásnak minősül, az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019.december 31-én nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6.§ (4a)-(4b)bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá-ha az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét. Ha a vállalkozó 2019. december 31- én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról is nyilatkozik, hogy olyan mikró- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Art. 6.§ (4a) bekezdés c)pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Art. 6.§ (4a)bekezdés d)pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
A RÉSZLETEKRŐL MAJD A NAV HONLAPJÁN https://www.nav.gov.hu és www.vamosszabadi.hu honlapon tájékozódhatnak a vállalkozók.

A helyi iparűzési adóról szóló Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján:

  • állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

Mentességet a 17/2019. (XI.30.)  6.§. -a tartalmazza:

“Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén adóelőleg fizetés határideje tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig.

Éves bevallás és adókülönbözet rendezésének határideje tárgyévet követő év május 31-ig.

Adóelőleg kiegészítés összegéről bevallás és befizetés határideje tárgyév december 20-ig.

Vámosszabadi Önkormányzat Iparűzési adó számlaszáma:  10402142-00026275-00000004

 


 

Magánszemélyek kommunális adója:

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján az adó mértéke 7.000 Ft /ingatlan/év.

Mentesség a 17/2019 ( XI.30.) 9.§ ( 1) bekezdése szerint az aki

a) időskorúak járadékában, vagy

b)  egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy

c) akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

d) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű tárolására használt gépjárműtároló, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban élő -a Ptk. szerinti- közeli hozzátartozójának, élettársának vagy szerződés alapján tartásra kötelezett személynek, mint adóalanynak tulajdonában áll.

(2) bekezdés szerint ” mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az építmény vagy telek, amely után az építményadóról szóló alcím, illetve a telekadóról szóló alcím alapján kell helyi adót fizetni.”

( 3) bekezdés

a) a 65 év feletti, egyedül élő személy a lakcím-nyilvántartás szerinti, életvitelszerűen lakhelyéül szolgáló lakása után,

b) az az adóalany, aki a családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV. tv.11..§ ( 1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján a vele egy háztartásban élő 3 gyermek után részesül családi pótlékban; vagy nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban.

10.§ Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a komfort nélküli lakás, illetve a 8 m2-t meg nem haladó tárolóként nyilvántartott ingatlan.

Kommunális adó fizetési kötelezettség határideje évente két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa.

A hatóság felhívja az adózó figyelmét, hogy az adókötelezettséget érintő jövőbeni változásról (adásvétel, stb.) annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül adóbevallást kell benyújtani.

Vámosszabadi Önkormányzat magánszemélyek Kommunális adó számlaszáma 10402142-00026277-00000002

 


 

Építményadó:

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2019 ( XI.30.) önkormányzati rendeletével bevezette  Vámosszabadi közigazgatási területére az építményadót 2020.01.01 hatállyal.

Az adó alapja  az épület, építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

a) az adó mértéke: 600 Ft/m2/év

Mentességet a 17/2019( XI.30.) 3. § a) b) c) pontjai határozzák meg:

3. §   A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 13. § -ban foglaltakon kívül mentes

a) a szerzői jogdíjas tevékenységet folytató hivatásos művész tulajdonában levő műterem,

b) az az épület, építmény, amely után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló alcím alapján kell helyi adót fizetni,

c) annak a vállalkozónak a tulajdonában álló építmény, akinek/amelynek a Htv.39/C.§ (2) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja meghaladja az ötszáz-ezer forintot.”

Üzleti célt szolgálóépítmény: olyan épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatban költséget számol el.

Életvitelszerű lakóhely: magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, ahonnan az életét szervezi munkavégzés esetén innen indul munkába vagy ide tér haza és ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket- úgymint étkezés, főzés, mosás-legjellemzőbben, folytatja, amely a családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe.

Vámosszabadi Önkormányzat építményadó számlaszáma: 10403356-00032363-00000007


 

Telekadó:

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2019 ( XI.30.) önkormányzati rendeletével bevezette  Vámosszabadi közigazgatási területére a telekadót 2020.01.01 hatállyal.

Az adó alapja a telek épülettel, építménnyel nem fedett, négyzetméterben számított területe.

a) az adó mértéke: 60Ft/m2/év

Az adó mértéke a következő esetekben 0Ft/m2/év:

a) épülethez,az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – védő ( biztonsági) terület és véderdő,

b) a HÉSZ szerinti közpark és zöldterület besorolású telek esetében,

c) az igazoltan tényleges mezőgazdasági művelés alatt, álló, 1 hektár feletti alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében,

d) magánút esetében,

Mentességet a 17/2019 (XI.30.) 16.§ határozza meg:

a) mentes az adó megfizetése alól az a telekkel rendelkező magánszemély adóalany, akinek a magánszemélyek kommunális adójáról szóló alcím alapján kell helyi adót fizetni,

b)  a HÉSZ szerint beépítésre szánt területen levő telek, amelynek geometriai alakja épület elhelyezését nem teszi lehetővé,

c) az a telek, amelynek közterülettel vagy magánúttal közös határvonala az ingatlan-nyilvántartási térkép alapján a 3 métert nem éri el,

d) az a telek, amelynek területét közművezték vagy közműtárgy védőtávolsága oly módon érinti, hogy arra épület nem helyezhető el,

e) annak a vállalkozónak a tulajdonában álló telek, akinek/amelynek a Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja meghaladja az ötszáz-ezer forintot.

Vámosszabadi Önkormányzat telekadó számlaszáma: 10403356-00032362-00000008


Gépjárműadó:

  Hol és hogyan intézhetem a 2021.évi.  gépjárműadóval kapcsolatos ügyeimet a NAV-nál?

/ A 2020. december 31. végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében, továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni./

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021.évtől a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat ( tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.

Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Felhívnánk külön a figyelmet amennyiben az adózó az Önkormányzati Gépjárműadó számlára történt befizetését 2021. évi gépjárműadója megfizetésére szánta, akkor adófizetési kötelezettségét nem teljesítette, mert azt az állami adóhatóság gépjárműadó számlájára kell megfizetnie (utalnia). Az önkormányzati adóhatósághoz tévesen fizetett összeget az önkormányzati adóhatóság, más, általa kezelt adóra vagy nyilvántartott köztartozásra számolja el. A tévesen megfizetett összeg visszatérítése pedig csak adózó külön kérelmére történhet meg.
A GJADO jelű adatlap elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK)

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok linken elérhető

Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet nyújtani a NAV-hoz. Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerinti illetékes NV adó-és vámigazgatósághoz kell benyújtani. egy adatlapon több gépjármű is bejelenthető. Üres nyomtatvány az ÁNYK programból is kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

 Az adatlap elérhető továbbá a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás ( ONYA) portálon is. Az azonosítás itt is a Központi Azonosítási Ügynök ( KAÜ) szolgáltatással történik.

Nem kell a NAV-hoz bejelenteni  a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását, és  gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, a NAV nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.

Vámosszabadi, 2021. 02. 12.

Vámosszabadi Község Önkormányzat Adóhatósága

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezései alapján az adókivetés központi hatósági nyilvántartás alapján történik. Az adatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elektronikus úton közli a helyi adóhatóság részére. Ezért – a korábbi gyakorlattól eltérően – az okmányirodánál kell bejelenteni a gépjármű eladását, vásárlását, forgalomból történő kivonatását is!

Gépjárműadó fizetési kötelezettség határideje évi két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel, illetve az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Vámosszabadi Önkormányzat Gépjárműadó számlaszáma: 10402142-00026273-00000006


Idegenforgalmi adó:

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Vámosszabadi Község közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adó alapja a megkezdettvendégéjszakák száma. ( A Htv. 32.§ értelmében a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányban a szállásért bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték pl: üdülőhasználati jog, üzemeltetési költség) .
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 300 Ft.
Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységének megkezdésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vétel végett köteles az önkormányzati adóhatósághoz e célra rendszeresített nyomtatványon írásban bejelentkezni.
(Bejelentkezés-változás bejelentés nyomtatvány, amely az alábbi elérhetőségeken található: https://ohp-20.asp.lgov.hu/)
Köteles az adóbeszedésre kötelezett, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyhónapot követő hó 15-ig adómentesen az adóköteles vendégéjszakákról bevallást készíteni. A rendelet 2024. január 01. napján lépett hatályba.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 2024.01.01

239-2009-X-20-korm-rendelet a szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről173-

2003-X-28-korm-rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról23-2017-II-3-korm-rendelet a munkiaerőpiaci mobilitást elősegítő

Munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

5-2024-I-18-korm-rendelet A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173-2003-X-28 korm.rendelet

Vámosszabadi Önkormányzat  Idegenforgalmi adó számlaszáma:
10403356-00034205-00000002

 


 

Magánfőzés:

A magánfőzőnek továbbra is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál kell – ezen adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – bejelentenie a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Ezen túlmenően 2016. januárjától a bejelentett adatokban bekövetkezett változást (pl.: lakóhelyváltozást, desztillálóberendezés új tárolási helyét) is be kell jelenteni a változást követő 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság részére. Egy desztillálóberendezésnek lehet több (akár azonos, akár különböző háztatásban élő) tulajdonosa is, ekkor a tulajdonostársaknak a tulajdoni hányad megszerzését szintén be kell jelenteniük. Aki már 2016. előtt regisztrált (azaz, bejelentett az önkormányzati adóhatóságnál) és bejelentett adatokban időközben nem történt változás, annak nem kell megismételnie a bejelentést.

A jövedéki adó mértéke és beszedése is változott. Az önkormányzatok részére fizetendő 1.000.-Ft/év jövedéki adó és a bevallási kötelezettség megszűnt.

A 2016. január 1-jétől előállított párlat után, literenként 700 forint a jövedéki adó összege, amit a 10032000-01037313-00000000 számú NAV egyéb termékek jövedéki adója bevételei számlára kell a magánfőzőnek befizetni. A magánfőzés jövedéki adójának megfizetése úgynevezett párlat adójegy beszerzése által történik, amelyet a lakóhely szerinti illetékes NAV megyei adó- és vámigazgatóságtól papír alapon, illetve elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a NAV honlapján közzétett formanyomtatványon kell igényelni.


Talajterhelési díj:

A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.), valamint a Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 2/2012. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/12. (XI.19.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A talajterhelők szűk körét érinti, azokat a kibocsátókat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a csatornahálózatra csatlakozzanak, de ezt mégsem teszik meg.

A talajterhelési díj mértéke 2012. február 1. napjától: 1.200 Ft/m3 × 3 (területérzékenységi szorzó).

Talajterhelési díj bevallási és befizetési kötelezettség határideje tárgyévet követő év március 31.


Illeték:
Adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadásához szükséges illeték mértéke:
  • az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban: Art.) 85/A. § (4) bekezdés értelmében, valamint az 5/A. § (5) bekezdés alapján az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell teljesíteni.
  • az illetékekről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) XXI. mellékletének 4. pontja alapján a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás 2016. január 1-jétől illetékmentes.

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárás illetéke:
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 101. §-a alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.
  • az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4.000 forint illeték alá esik.
  • ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

Gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (8) bekezdése előírja, hogy a gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10.000 forint. Mentes az illeték alól az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás.


ADÓÜGYEK – NYOMTATVÁNYOK


 

Domjánné dr. Fehérvári Diána

jegyző