Segítő Kéz Alapítvány

Története:

Az 1993. május 14-én alakult, a Vámosszabadi Önkormányzat és a Kossuth Termelőszövetkezet /ma márBácsai Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság/ összefogásával.

Céljukként:

1./ Szociális és egészségügyi ellátás biztonságának növelése és segítése a község lakóinak,

2./ Gyógykezelésben, műtéti beavatkozás utáni rehabilitációban részesülők segítése,

3./ Nehéz gazdasági helyzetbe kerülő családok anyagi segítését tűzték ki.
Természetesen, hogy kik a rászorulók a háziorvostól, önkormányzattól, gyermekjóléti szolgálat dolgozójától, védőnőtől és a kuratórium tagjainak jelzéseiből jutott tudomásukra. Anyagi lehetőségeikhez mérten mindig igyekeztek a „bajban” jutottakon segíteni.

Az egyre nehezebb gazdasági és szociális helyzet, azt diktálta, hogy az Alapítvány bővítse ki tevékenységi körét, céljait.

Melyek:

Vámosszabadi község lakói szociális és egészségügyi ellátási biztonságának növelése, az alacsony jövedelmű és önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetbe kerülő családok alkalmi, vagy rendszeres segítése.

Vámosszabadi kulturális örökségének megóvása, a turisztikai, sport, egészséges életmódra nevelő, tehetségkutató, ismeretterjesztő programok szervezése, a községi turizmus fejlesztése.

Kulturális, hagyományőrző táborok, programok lebonyolítása, közösségfejlesztő, esélyegyenlőséget előtérbe helyező előadások tartása, szolgáltatások kialakítása, a fenntartható életmód, és a környezetvédelem népszerűsítése.

Fontos megjegyezni, az alapítvány adományokat fogadhat, azt bárki támogathatja, aki a felsorolt célokkal egyetért, a Pannon Takarék ZRT :63200339-10000513 számla számán.

Kérjük, hogy amennyiben Önnek tudomása van olyan családról, vagy személyről, aki a felsorolt célok közül bármelyikre jogosult lenne, azt szíveskedjen a Segítő Kéz Alapítvány felé jelezni az alábbi telefonszámokon: Czeglédi Andrásné: 96/358-387 vagy Feketéné Eke Éva T.: 0696 358 365.

Személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük, gondoljon az Alapítványra, és adója 1%-val támogassa nemes céljainkat!  Az alapítvány adószáma: 18525993-1-08

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt!

Köszönjük, hogy tájékoztatónk elolvasásával megtisztelte az Alapítványt.

Segítő Kéz Alapítvány
Kuratórium tagjai

Alapító Okirat – Segítő Kéz Alapítvány

Végzés – Segítő Kéz Alapítvány