A falusi iskolák védelmében

Mint édesanya és mint pedagógus, aki szintén falusi kisiskolában tanít, szeretnék véleményt nyilvánítani. Biztos vagyok benne, hogy mind a falusi, mind a városi iskolák között van „jobb” és kevésbé jó tanintézmény.

Ami nem a különböző szaktantermek felszereltségén múlik, hanem az ott tanító pedagógusok felkészültségén, lelkesedésén, gyermekszeretetén. „Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogyan tanulják, mert ez meghatározza a tudásuk felhasználását egész életük során.” Az én gyermekem a kisbajcsi iskolából indulva, gimnazistaként tartotta a szín ötös eredményt, sőt német nyelvből – amit szintén itt kezdett tanulni – 11. osztályban felsőfokú nyelvvizsgát tett. Mind ebben a tanintézményben, mind a vámosszabadi tagiskolában megtalálható minden feltétel, hogy a gyermekek az általános iskola követelményeit maradéktalanul teljesítsék: magas szintű tanulmányi munka, szakkörök, angol- és német nyelv tanítása, informatikaoktatás, a művészeti oktatás keretében modern tánc foglalkozások. Emellett a kisebb létszám és a családias hangulat minden előnyét élvezhetik: tehetséggondozás, számos versenyen való részvételi lehetőség a jobb tanulóknak, felzárkóztatás a lemaradóknak. A pedagógusok jobban oda tudnak figyelni a gyerekekre: nagy gondot fordítanak az erkölcsi nevelésre és a közösségépítésre is.

A Vámosszabadi Tagiskolában összevont osztályokban tanulnak a gyerekek. Én teljes mértékben megértem azokat, akik ezt meghallva, azt gondolják: ez visszalépés. Mivel nem ismerik ezt a tanulási formát, és – kevés kivételtől eltekintve – nem is akarják megismerni. De az itt tanult és tanuló gyerekek szüleivel együtt mondhatom, hogy mi az összevont osztálynak csak előnyeit tapasztaljuk. Az összevont tanítás napjainkban úgy zajlik, hogy a pedagógus egy órán belül felváltva foglalkozik a gondjaira bízott két osztállyal. Ez a tanítótól természetesen több felkészülést kíván, de a nebulóknak csak hasznára válik: önállóbbá válnak, megtanulnak koncentrálni, és rengeteget tanulnak egymástól is. Sok-sok példa közül csak egy: Negyedik osztályos gyermek anyukája mesélte: a Széf c. műsorban kérdés volt, hogy hívták Istvánt megkeresztelődése előtt? A lánya egyből rávágta: Vajk! – De ügyes vagy, most tanultátok? – Dehogy, már el is felejtettem volna, de a harmadikosok erről tanulak, és így eszembe jutott… Ezt igazolja többek között, hogy a vámosszabadi iskola az oly sokat emlegetett kompetenciamérésen , és az országos összehasonlító felméréseken is messze az országos átlag felett szerepelt, megelőzve nagyvárosi iskolákat is. Mit mondhatnék még? Talán azt, hogy a falusi kisiskolákban a tanítók szerepe messze nem csak az iskolai munkára korlátozódik. A közösség motorjai ők: mi pl. számos községszintű rendezvényen szerepelünk, hagyományőrzéssel foglalkozunk – a megyei Timaffy László néprajzi versenyen 2. helyezést értünk el, Karácsony és falunap nem zajlódhat nélkülünk, és büszkék vagyunk iskolánk jó hírére. Kérjük, ismerjenek meg minket, látogassanak el hozzánk!

Kamocsai Antalné tagiskola vezető